V ARE CONNECTED
VARASARN STUDENT COMMUNITY
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Digital Forum
11 ก.ย. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Digital Forum สำหรับหนังที่มีความยาวเกิน 30 นาทีซึ่งมีการจัดมอบเป็นปีแรก

จากผลงานภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง Upside, Down
กำกับภาพยนตร์โดย ณัฐชนน วะนา และ สุวรรณชาติ สุวรรณเจริญ 

ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21 จัดโดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา