V ARE CONNECTED
VARASARN STUDENT COMMUNITY
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้าเพิ่ม 3 รางวัลชนะเลิศ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15
4 ก.ค. 2560

13 มิ.ย. 2560 – โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15th True Future Journalist Award : FJA 2017) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทรู รุ่นที่ 15 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยในปีนี้นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จคว้าเพิ่มอีก 3 รางวัล “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ดังนี้

“นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ” (Excellent Future Journalist Award: FJA 15)  2 รางวัล ได้แก่ นางสาวกชพร หงภัทรคีรี และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับรางวัลเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

“นักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)” ได้แก่ นางสาวชุติมณฑน์ สวัสดิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับรางวัลไปร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์) สนับสนุนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (15th True Future Journalist Award : FJA 2017) นี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 15 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ British Council และ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต - นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 305 คน จาก 20 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และได้ผ่านการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ชนะรางวัลในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลและภาพ True Future Journalist Award - FJA