V ARE CONNECTED
VARASARN STUDENT COMMUNITY
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
2 นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คว้ารางวัล นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค
4 ก.ค. 2560

กลุ่มบริษัท ทรู ด้วยการสนับสนุนของ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24, คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), บริติช เคานซิล และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัด โครงการ ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 : 15th True Future Journalist Award 2017 เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน 30 คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 2 คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน และจะมีนักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ 5 คน ได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานข่าวกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง และรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรตินิยม สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล 1 คน และต่างจังหวัดอีก 1 คน เข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร (ประเทศสก๊อตแลนด์)

โดยโครงการฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2560 และได้คัดเลือก นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ จำนวน 5 คน โดยมีนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 5 นักข่าวแห่งอนาคต ‘ดีเด่นประจำภูมิภาค’ ดังนี้

  • นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล’ ได้แก่ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  • นักข่าวแห่งอนาคต‘ดีเด่นภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก’ ได้แก่ น.ส.อิสสริยา เศรษฐยุกานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นอกจากนี้ ในรอบคัดเลือก 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู เข้าสู่โครงการ True Future Journalist Award 2017 (FJA15) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ 9 สนามสอบทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจำนวน 305 คน จาก 20 สถาบัน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสอบข้อเขียน ซึ่งมีนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งสิ้น 6 คน ที่ผ่านเข้ารอบ 30 นักข่าวแห่งอนาคต ทรู รุ่นที่ 15 ดังนี้

  • นายพริสม์ จิตเป็นธม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  • นางสาวพิชชาพร ต.ศิริวัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  • นางสาวสรัลพร นาคสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  • นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  • นางสาวอิสสริยา เศรษฐยุกานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
  • นางสาวกชพร หงภัทรคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ที่มา: http://www.truevisionswecare.com