V ARE CONNECTED
VARASARN STUDENT COMMUNITY
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ทีม Unexpired Dream ชนะเลิศโครงการประกวดสารคดี DOC Alert ปีที่ 1 พ.ศ. 2559
4 ก.ค. 2560

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 : ทีม “Unexpired Dream” คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะเลิศโครงการประกวดสารคดี DOC Alert “ถึงเวลาความจริงต้องเสียงดัง” ปีที่ 1 พ.ศ. 2559 หัวข้อประกวด “คุณอยากบอกอะไรกับประเทศไทย” จากผลงานสารคดีเรื่อง “โรงเรียนไม่มีขา” จัดโดย บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด เพื่อเฟ้นหาและพัฒนานักสื่อสารสารคดีรุ่นใหม่ เข้าสู่วงการสารดีระดับมืออาชีพ รับรางวัลเงินสด 120,000 บาท และโอกาสออกอากาศทาง Nation TV และฉายโชว์ในงาน Film Festival of Bangkok

สารคดีเรื่อง "โรงเรียนไม่มีขา" บอกเล่าเรื่องราวของ เด็ก ๆ ในชุมชนที่ห่างใกล กับการเดินทาง บุกป่า ฝ่าดง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เพื่อไปโรงเรียน เป็นการมองปัญหามุมกลับว่า เด็ก ๆ ต้องการโรงเรียนที่ใกล้บ้าน หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นถนนหนทาง ไปจนถึงปัญหาใหญ่คือ น้ำหลาก และ ภัยแล้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตประจำวันของ น้อง ๆ หนู ๆ ที่ตื่นตั้งแต่เช้ามืด เพื่อใช้เวลา หลายชั่วโมง กว่าจะเดินทางไปถึงโรงเรียน แถมเส้นทางก็ยังเสี่ยงอันตรายอีกด้วย

ทีม “Unexpired Dream” มีสมาชิก 3 ท่าน ประกอบด้วย

  • นางสาววีรยา วิชยประเสริฐกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นางสาวสุภัค พูลจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิ่นโต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 

สารคดี "โรงเรียนไม่มีขา" รางวัลสารคดียอดเยี่ยม โครงการ Doc Alert ครั้งที่ 1 
ผลงานของน้อง ๆ ทีม "Unexpired Dream" จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้นำออกอากาศแล้วทางช่อง Nation หมายเลข 22 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 15.30-16.00 น. ที่ผ่านมา

ที่มา: https://www.facebook.com/DocAlert/videos/1873742539505096/