V ARE CONNECTED
VARASARN STUDENT COMMUNITY
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัล “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 16
16 พ.ค. 2561

14 พ.ค. 2561 - โครงการ 16th True Future Journalist Award 2018  "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โดยในปีนี้นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัล “นักข่าวแห่งอนาคต ทรู” ครั้งที่ 16 ดังนี้

นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent True Future Journalist Award) 2 รางวัล ได้แก่ น.ส. นันท์นภัส ภู่รอด และ น.ส. ธัญลักษณ์ วัฒนผลิน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร 

นักข่าวแห่งอนาคตทรูยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ได้แก่ น.ส. ณัฏฐณิชา เชื้อนพรัตน์ ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลไปร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์) สนับสนุนโดยบริติช เคานซิล

นักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นภูมิภาค (Outstanding FJA)  ได้แก่ น.ส. ณิชกุล โกไศยกานนท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง ที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (16th True Future Journalist Award 2018) นี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 16 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก BBC World News สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล และ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต - นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 563 คน จาก 20 สถาบัน 16 จังหวัดทั่วประเทศ และได้ผ่านการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ได้รับรางวัลในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลและภาพ True Future Journalist Award - FJA